Uroczyste podsumowanie roku 2005/2006

W dniu 06.06.2006 w klubie studenckim „Gwint” odbyło się Uroczyste Podsumowanie Sportowego Roku Akademickiego w PB w roku 2005/2006.

Na spotkanie, które miało odświętny nastrój i zostało połączone z „Balem Sportu” przybyły Władze Uczelni na czele z J. M. Rektorem PB prof. Joanicjuszem Nazarko i Prorektorem ds. Studenckich i dydaktyki prof. Bazylim Krupiczem. Przybyli również dziekani i prodziekani 5-ciu wydziałów PB w osobach: prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydz. Budownictwa i Inż. Środowiska dr Andrzej Butarewicz, dziekan Wydz. Elektrycznego prof. Mirosław Świercz, dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Andrzej Seweryn, prodziekan ds. studenckich dr Leon Demianiuk, dziekan Wydziału Informatyki prof. Leon Bobrowski, dziekan Wydziału Zarządzania prof. Zofia Tomczonek, prodziekan ds. studenckich dr Krzysztof Dziekoński.

Przybyli również przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

Największą grupę stanowili studenci – sportowcy Naszej Uczelni w ilości ponad 200 osób.

Listy gratulacyjne i upominki wręczono studentom i trenerom w czterech kategoriach:

Medaliści Akademickich Mistzrostw Polski i Mistzrostw Polski Szkół Wyższych.

W roku ak. 2005/2006 ustanowiono rekord w historii PB w ilości zdobytych medali. 23 sportowców zdobyło 22 medale reprezentując Naszej Uczelni. Medale zdobywali studenci następujących dyscyplin: ergometr wioślarski, pływanie, biegi przełajowe, lekkoatletyka, trójbój siłowy, karate, kolarstwo górskie.

Była to najważniejsza kategoria, a listy gratulacyjne i upominki wręczyli studentom J.M. Rektor prof. J. Nazarko i prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. B. Krupicz.

Tegoroczni absolwenci, którzy reprezentowali PB w toku studiów.

Najbardziej liczebna kategoria – 47 osób. Nagrody dla studentów – sportowców kończących studia wręczyli dziekani i prodziekani poszczególnych wydziałów.

Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Politechniki białostockiej w latach 2004/2005 i 2005/2006-06-12

W trakcie wieczoru odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na 10 najlepszych sportowców PB. Głosowali studenci, trenerzy i zaproszeni goście.

10-tka najlepszych (najpopularniejszych) ukształtowała się następująco:

  1. Paweł Chomicki
  2. Jakub Olechnowicz
  3. Magdalena Siemion
  4. Wojciech Biehumik
  5. Krzysztof Krzywosz
  6. Małgorzata Bzrezińska
  7. Justyna Dondziło
  8. Artur Zalewski
  9. Łukasz Kurek
  10. Paweł Haraburda

Pamiątkowe statuetki wręczył najlepszym prodziekan ds. studiów zaocznych wydziału Zarządzania dr Krzysztof Dziekoński

Udekorowano rónież medalami zwycięzców zawodów międzynarodowych, a dokonali tego:

Piłka nożna i judo – prodziekan WBiIŚ dr Andrzej Butarewicz

Wyciskanie sztangi leżąc – prodziekan ds. stud i dydaktyki Wydz. Mechanicznego dr Leon Demianiuk

W części nieoficjalnej studenci i zaproszeni goście w rytmie dyskotekowym bawili się do późnych godzin wieczornych.

Gospodarzami i zarazem prowadzącymi Galę Sportu byli kierownik SWFiS PB mgr Henryk Dunaj, prezes KU AZS PB dr Mirosław Broniewicz i z-ca kierownika ds. sprotu SWFiS PB mgr Andrzej Kukliński.