Sprawozdanie 2003/2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU UCZELNIANEGO AZS Politechniki Białostockiej

w kadencji 2003/2005.

przyg. Mirosław Broniewicz

Sport akademicki posiada w Polsce ponad studwudziestoletnią tradycję. Przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w  Białymstoku klub uczelniany AZS powołano w dniu 13.02.1965 r. Miał on zgodnie z zapisem statutowym zaspakajać potrzeby młodzieży akademickiej w dziedzinie wf i  sportu, służyć pięknej idei upowszechniania kultury fizycznej, ale równocześnie wpływać na kształtowanie charakterów i postaw młodzieży studenckiej. W skład pierwszego zarządu wchodził m.in. wieloletni prodziekan ds. studenckich i dydaktyki WBiIŚ dr. Wiesław Bandyszewski.

Klub mógł się poszczycić już wtedy znacznymi osiągnięciami sportowymi, lecz główną jego rolą było organizowanie akademickiego życia sportowego, w którym z roku na rok uczestniczyło coraz więcej studentów.

I tak jest do dzisiaj. Duża liczba sekcji sportowych (16) oraz organizowanych imprez i zawodów sportowych, pozwala uczestniczyć w nich ogromnej rzesze studentów, dla których najczęściej jest to jedyna forma aktywności pozalekcyjnej. Organizujemy życie pozalekcyjne studentom, codziennie, każdego popołudnia przez 5-6 godzin na wielu obiektach sportowych. Mogą ćwiczyć, grać, podnosić ciężary, pływać, zapomnieć na chwilę o nauce. Poza tym także ich szkolimy, podnosimy ich poziom sportowy, co uwidacznia się w zdobywanych przez nich medalach i odnoszonych sukcesach sportowych. Jest to również ważne. Zwłaszcza dla nich i dla nas, ale i nie mniejsze znaczenie ma dla naszej uczelni.

Powiedzmy teraz parę słów o tych sukcesach. Ilość startów w zawodach ogólnopolskich musimy z konieczności ograniczać. Wyjazdy całych drużyn na kilkudniowe zawody sportowe są kosztowne, niejednokrotnie sięgają kwoty 5, 6 tysięcy złotych. Mimo, że wszyscy chcą jechać, możemy wysyłać jedynie najlepszych, z szansami na medal, chociaż wiemy, że zdobycie ich jest niesłychanie trudne, gdyż w Akademickich Mistrzostwach Polski startują zawodnicy najlepsi w kraju, reprezentanci na Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata. W mijającej kadencji na Akademickich Mistrzostwach Polski najlepiej z naszych drużyn zaprezentowały się sekcje lekkiej atletyki (10 złotych medali, 2 srebrne i 3 brązowe medale) oraz judo (1 srebrny i 2 brązowe medale). Nasi medaliści z sekcji lekkiej atletyki to Magdalena Siemion (3 złote medale), Joanna Kryszewicz (2 złote), Justyna Dondziło (1 złoty i 1 srebrny), Weronika Kitlas (1 złoty), Monika Stepaniuk (1 złoty), Izabela Olszewska (2 brązowe), Agnieszka Ruta (1 brązowy), Wojciech Jarymowicz (2 złote), Krzysztof Krzywosz (1 złoty i 1 srebrny). Wśród judoków wyróżnili się Paweł Chomicki (1 srebrny), Wojciech Zadykowicz (1 brązowy), Adam Białous (1 brązowy). Ponadto Przemysław Romańczuk zdobył na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate dwa medale (1 srebrny i 1 brązowy). Ponadto na Akademickich Mistrzostwach Polski wyróżnili się nasi pływacy (Łukasz Rybołowicz, Karol Goroszkiewicz, Radosław Błachno, Kamil Goss, Konrad Muraszkiewicz, Katarzyna Matejczyk) oraz kulturyści (Piotr Czyżewski, Jacek Stasieluk, Jakub Olechnowicz, Marcin Lenarciak). Do zawodów przygotowali ich Andrzej Kukliński (trener sekcji lekkiej atletyki) oraz Piotr Klimowicz (trener sekcji judo), Sławomir Szczerbiński (trener sekcji pływackiej) oraz Romuald Łukowski (trener sekcji kulturystycznej)..Wypada również wspomnieć o 7 miejscu naszej reprezentacji kobiet w tenisie stołowym oraz udziałach w Akademickich Mistrzostwach Polski sekcji koszykówki i piłki siatkowej plażowej. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o tym, że posiadamy w naszym gronie akademickiego mistrza świata w brydżu sportowym(jest nim Krzysztof Kotorowicz) oraz mistrzyni świata w karate

Od wielu lat, w środowisku białostockich uczelni, startując w Podlaskiej Akademickiej Lidze Międzyuczelnianej, nasza uczelnia nie ma sobie równych. Nie gorzej było i w obecnej kadencji mimo, że powstały uczelnie typowo sportowe, które za punkt honoru, nie szczędząc sił i środków, uczyniły sprawę pozostania najlepszą sportową uczelnią Podlasia.

W ubiegłym roku wygraliśmy rywalizację międzyuczelnianą, a w tym roku zajęliśmy drugie miejsce wygrywając w lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, kolarstwie górskim, tenisie ziemnym, zajęliśmy 2 miejsca w piłce nożnej halowej i boiskowej, koszykówce kobiet i mężczyzn, trójboju siłowym, biegach przełajowych. I to zawdzięczamy głównie oddaniu naszych trenerów, ich codziennej systematycznej pracy ze studentami i ich wysokim kwalifikacjom.

W pracy naszej nie zapominamy też o naszych studentach nie uprawiających sportu w sposób systematyczny. Zorganizowaliśmy im, jak co roku, wiele imprez sportowych i rekreacyjnych. Najważniejsze z nich to Mistrzostwa Politechniki Białostockiej w tenisie stołowym, tenisie ziemnym, wyciskaniu sztangi, koszykówce, siatkówce i piłce nożnej, mistrzostwa I-go roku w koszykówce, turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości, przedświąteczny turniej w wyciskaniu sztangi, świąteczne Grand Prix w judo, turniej judo o puchar Jego Magnificencji Retora PB, Międzyuczelniany Turniej Koszykówki, zawody w kolarstwie górskim. Działamy również wśród studentów w Akademikach. Dla nich organizowaliśmy Mistrzostwa w Tenisie Stołowym czy rozgrywki w siatkówce ogrodowej.

Wiele organizowanych przez nas zajęć popołudniowych ma formę czysto rekreacyjną. Studenci mogą dbać o rozwój fizyczny na siłowni, która otwarta jest dla nich przez 5 dni w tygodniu, czy na bardzo popularnych zajęciach aerobiku. Udostępniamy dla nich sale gimnastyczne oraz korty tenisowe.

Mogą również jeździć z nami na obozy. W miesiącach styczniu i lutym zorganizowaliśmy trzy obozy narciarskie, bo chętnych było bardzo wielu, a w sierpniu jest organizowany obóz rowerowy w ośrodku w Hołnach Mejera.

W całej tej pracy z poświęceniem uczestniczyli pracownicy SWFiS, kierowani przez mgr Wojciecha Łuczyńskiego oraz jego zastępców mgr Sławomira Szczerbińskiego oddanego całym sercem społeczności sportowej oraz mgra Stanisława Piątkowskiego. Współpracujący z nimi długoletni, doświadczeni nauczyciele Studium Wychowania Fizycznego, trenerzy sekcji w osobach mgra Henryka Dunaja, mgra Andrzeja Kuklińskiego, mgra Witolda Głuszuka czy mgra Romualda Łukowskiego stanowią przykład godny polecenia innym nauczycielom akademickim. Są oddani całym swym sercem swej młodzieży służąc im ojcowską opieką i radą na każdym kroku ich studenckiego życia, nie tylko sportowego. Przykład z nich biorą młodsi trenerzy-opiekunowie sekcji sportowych Klubu w osobach mgra Jarosława Kierdelewicza, mgra Piotra Klimowicza czy mgra Dawida Szczerbińskiego. Przy ich poparciu i życzliwości władz uczelni w osobach J M Rektora PB, oraz naszego bezpośredniego przełożonego, prorektora ds. studenckich i dydaktyki, a także życzliwych nam Pań i Panów Dziekanów ds. studenckich wszystkich wydziałów i instytutów udało się nam zorganizować w minionej kadencji wiele imprez sportowych dla naszego środowiska uczelnianego i rozsławić je poza granicami naszej uczelni. Chciałbym w tym miejscu za ich wspaniałą pracę na rzecz środowiska sportowego serdecznie podziękować.