Podsumowanie rozgrywek PALM 2007/08

Podsumowanie Podlaskiej Akademickiej Ligii Międzyuczelnianej

W dniu 20 listopada 2008 r. w klubie studenckim Politechniki Białostockiej „Gwint” odbyło się uroczyste zakończenie Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej PALM w sezonie 2007/2008. Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana jest systemem rozgrywek akademickich organizowanym w woj. podlaskim przez Akademicki Związek Sportowy już od roku 1950. Duża liczba organizowanych imprez i zawodów sportowych, pozwala uczestniczyć w nich ogromnej rzesze studentów, dla których najczęściej jest to jedyna forma aktywności pozalekcyjnej. Mogą ono codziennie, każdego popołudnia przez 5-6 godzin na wielu obiektach sportowych ćwiczyć, grać, podnosić ciężary, pływać, zapomnieć na chwilę o nauce. Podnoszą przy tym swój poziom sportowy, co uwidacznia się w zdobywanych przez nich medalach i odnoszonych sukcesach sportowych na akademickich mistrzostwach Polski.

Na uroczystości dokonano podsumowania akademickiej rywalizacji sportowej oraz wręczono puchary najlepszym, sportowym uczelniom Podlasia. Uroczystość zaszczycili swą obecnością Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, Pani Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Elżbieta Awramiuk, Pan Prorektor Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystki w Białymstoku dr Krzysztof Sobolewski. Obecne także były władze Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego woj. podlaskiego w osobach Prezesa Antoniego Prokopa, v-ce prezesa ds. Sportu Studenckiego dra inż. Mirosława Broniewicza, v-ce prezesa ds. organizacyjnych mgr Wojciecha Piotrowskiego oraz sekretarz klubu Pani Urszuli Fedorowicz. Uczelnie reprezentowane były przez Kierowników Studiów Wychowania Fizycznego Sportu, m.in. mgra Stanisława Piątkowskiego z Politechniki Białostockiej, mgra Adama Wyszczelskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, mgra Jana Foroncewicza z Uniwersytetu Medycznego, mgra Tadeusza Cimoszuka z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Na uroczystość licznie przybyli pracownicy białostockich uczelni związani z kulturą fizyczną, przedstawiciele uczelnianych klubów AZS oraz studenci-sportowcy uczestnicy rywalizacji sportowej.

W minionej edycji Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej uczestniczyło łącznie 12 uczelni podlaskich. Rywalizacja sportowa objęła 9 dyscyplin sportowych: koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, lekka atletykę, tenis stołowy, pływanie, trójbój siłowy, ergometr wioślarski oraz siatkówkę plażową. W rozgrywkach uczestniczyło 1760 studentów. Rozegrano 212 meczy i turniejów sportowych. Łączny czas rywalizacji sportowej wyniósł 161 godzin.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Politechnika Białostocka (35,5 pkt.) przed Uniwersytetem w Białymstoku (27,5 pkt.) oraz Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku (24 pkt.). W klasyfikacji mężczyzn pierwsze miejsce zajęła Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystki (50 pkt.) przed Politechniką Białostocką (50 pkt.) oraz Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania (43 pkt.). W łącznej klasyfikacji Najlepszą Sportową Uczelnią Podlasia w roku 2008 została Politechnika Białostocka (85,5 pkt.). Drugie miejsce zajęła Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki (74 pkt.), a trzecie Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (65 pkt.). Pozostałe miejsca zajęły odpowiednio Uniwersytet w Białymstoku (59 pkt.), Uniwersytet Medyczny (39 pkt.), Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (33,5 pkt.), Kolegium Nauczycielskie (23,5 pkt.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna (17,5 pkt.), Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (7 pkt.), Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach (5 pkt.), Wyższa Szkoła Menedżerska (4 pkt.) oraz Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami (0 pkt.). Dokładne informacje o wynikach w poszczególnych dyscyplinach sportowych można uzyskać na stronie internetowej KU AZS PB http://azs.pb.bialystok.pl

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie pucharów ufundowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej wszystkim zespołom rywalizującym w rozgrywkach piłki nożnej halowej.