PALM - podsumowanie sezonu 2009/2010


Podlaska Akademicka Liga Międzyuczelniana


     1 grudnia 2010 roku w auli Wyższej Szkoły wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku spotkali się przedstawiciele władz Uczelni i Klubów Uczelnianych AZS biorących udział w rozgrywkach Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej w sezonie 2009/2010. Celem spotkania, prowadzonego przez v-ce prezesa OŚ AZS w Białymstoku dra Mirosława Broniewicza, było podsumowanie rywalizacji w ubiegłym sezonie i wręczenie nagród zwycięzcom. W Lidze uczestniczyły reprezentacje dziesięciu uczelni, rozgrywki przeprowadzono w dziesięciu dyscyplinach męskich i siedmiu kobiecych. Rywalizację zdecydowanie wygrała Politechnika Białostocka, wygrywając zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn. Puchary za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach odebrał Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej mgr Stanisław Piątkowski.

Sportowcy z Politechniki zwyciężyli w sześciu dyscyplinach:

  • Ergometr wioślarski – trener mgr Witold Głuszuk
  • Dwubój siłowy – trener mgr Roman Łukowski
  • Siatkówka kobiet – trener mgr Stanisław Piątkowski
  • Siatkówka plażowa kobiet – trener mgr Stanisław Piątkowski
  • Siatkówka plażowa mężczyzn - trener mgr Stanisław Piątkowski
  • Piłka nożna – trener mgr Jarosław Kierdelewicz

Klasyfikacja Generalna:

I  miejsce POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
II  miejsce Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu
III miejsce Uniwersytet w Białymstoku
IV miejsce Uniwersytet Medyczny
V  miejsce Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
VI miejsce Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
VII miejsce Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji Resocjalizacji i WF
VIII miejsce Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
IX  miejsce Wyższa Szkoła Ekonomiczna
X   miejsce Wyższa Szkoła Menadżerska

Mgr Stanisław Piątkowski

Zobacz galerię zdjęć z Podsumowania