Historia AZS PB

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

KLUB UCZELNIANY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Sport akademicki posiada w Polsce ponad stuletnią tradycję. Jego początki sięgają roku 1878, kiedy to w ramach Czytelni Akademickiej Uniwersytetu Lwowskiego utworzono Kółko Szermierzy. Jesienią 1908 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim powstał Akademicki Związek Sportowy (AZS), a jego formalne powołanie nastąpiło w roku następnym. Związek ten po dzień dzisiejszy prowadzi wszechstronną działalność sportową i turystyczną wśród studentów wszystkich szkół wyższych. Idea utworzenia klubu AZS przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w  Białymstoku zrodziła się wśród kilkunastoosobowej grupy studentów i  pracowników grających wspólnie w siatkówkę, koszykówkę tenis stołowy. Klub powołano w dniu 13.02.1965 r. a jego założycielem był dr  Jerzy Nawara, który na zebraniu założycielskim powiedział m.in. "... powstający klub uczelniany zajmie szczególną pozycję, zaspakajać będzie nie tylko potrzeby młodzieży akademickiej w dziedzinie wf i  sportu, służąc pięknej idei upowszechniania kultury fizycznej, ale równocześnie wpływać będzie na kształtowanie charakterów i postaw młodzieży studenckiej." Pierwszym Prezesem Klubu został dr Eugeniusz Niczyporowicz- Prorektor WSI, a w skład zarządu weszli m.in. ppłk. Jan Pietrzykowski, mgr Franciszek Kubiciel, mgr Wiesław Bandyszewski. W  pierwszych latach pracy Klubu działały sekcje: koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, strzelectwa, piłki ręcznej i kajakarstwa. Już po czterech latach istnienia Klub poszczycić się mógł znacznymi osiągnięciami, a przede wszystkim zdobyciem tytułu Drużynowego Mistrza Polski Wyższych Szkół Inżynierskich oraz Pucharu Przechodniego Ministra Szkolnictwa Wyższego w dwóch kolejnych edycjach mistrzostw typów uczelni w latach 1966/67 i 1967/68, wyprzedzając w tej rywalizacji miedzy innymi uczelnie z Rzeszowa, Lublina, Bydgoszczy, Opola. Na sukces ten złożyły się doskonałe lokaty lekkoatletów, którzy pod kierunkiem mgr Jana Stawińskiego i Zbigniewa Dondziło zajęli I miejsca, siatkarzy - podopiecznych dr Z. Bujnowskiego, którzy zajęli I i II miejsce, strzelców prowadzonych przez mjr J. Kapuścińskiego i kpt. M. Gajewskiego zdobywców III miejsca oraz drużyn koszykarzy z trenerem mgr F. Kubicielem i piłkarzy ręcznych z  trenerem mgr Z. Wolnym, którzy zajęli III miejsca. Następne mistrzostwa typów uczelni w roku akad. 1970/71 nie były już dla nas tak pomyślne, bowiem zespół zajął drużynowo 5 miejsce i jedynie lekkoatleci, piłkarze ręczni i strzelcy stanęli na wysokości zadania zajmując pierwsze i drugie lokaty. Od roku 1974 w związku z  powołaniem Politechniki Białostockiej uczelnia startuje w Mistrzostwach Polski Politechnik, odnosząc sukcesy jedynie w kategoriach poszczególnych sekcji. W okresie ostatnich 4 lat Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej znacznie rozwinął swoją działalność, zarówno w sferze sportu wyczynowego, jak i w propagowaniu szeroko rozumianej kultury fizycznej i rekreacji. Klub liczył w tym okresie ponad 300 członków. W ramach klubu działało 12 sekcji sportowych: sekcja piłki koszykowej mężczyzn, sekcja piłki siatkowej mężczyzn, sekcja piłki nożnej, sekcja lekkiej atletyki, sekcja tenisa ziemnego, sekcja aerobiku, sekcja piłki siatkowej kobiet, sekcja piłki koszykowej kobiet, sekcja pływacka, sekcja kolarstwa górskiego, sekcja kulturystyczna, sekcja tenisa stołowego i powstawały sekcje trójboju siłowego, brydżowa i wspinaczki skałkowej. W skład Zarządu Klubu wchodzili w tym okresie: prezes - dr inż. Mirosław Broniewicz, v-ce prezes ds sportowych mgr Sławomir Szczerbiński oraz v-ce prezes ds organizacyjnych kol. Tomasz Lisiecki. W roku akademickim 1997/98 w Akademickich Mistrzostwach Polski reprezentanci Politechniki Białostockiej zdobyli 5 medali: 2 brązowe - sekcja pływacka, złoty, srebrny i brązowy - sekcja kulturystyczna. W rozgrywkach w ramach Akademickich Mistrzostw Białegostoku, w których uczestniczyły Kluby Uczelniane AZS sześciu największych białostockich wyższych uczelni, Politechnika Białostocka odniosła duży sukces zwyciężając w klasyfikacji kobiet, mężczyzn oraz w klasyfikacji wyprzedzając Uniwersytet w Białymstoku, Akademię Medyczną, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacji i Wyższą Szkołę Administracji Publicznej. Wśród mężczyzn studenci Politechnika zwyciężyli w następujących dyscyplinach: lekkiej atletyce, tenisie ziemnym, pływaniu, piłce nożnej, siatkówce mieszanej oraz wyciskaniu sztangi. W pozostałych - tenis stołowy, koszykówka i siatkówka reprezentanci PB uplasowali się na drugich miejscach. W kategorii kobiet nasze zawodniczki zwyciężyły w koszykówce, pływaniu i siatkówce mieszanej. W okresie tym, w ramach działalności związanej z propagowanie sportu i kultury fizycznej wśród studentów i pracowników Politechniki Białostockiej, przy wydatnej pomocy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB, corocznie organizowano ponad 30 imprez i zawodów sportowych w 11 dyscyplinach sportu, w których uczestniczyło ponad 600 studentów. Wśród cyklicznych imprez sportowych wymienić tu należy: mistrzostwa Politechniki Białostockiej w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, kolarstwie przełajowym, turnieje w ramach Dni Sportu, turnieje z okazji Otwarcia Akademickiego Roku Sportowego, turnieje zespołów I roku, zawody sportowe o puchar JM Rektora PB, o puchar prezesa KU AZS, maratony sportowe w grach zespołowych. Inną bardzo ważną sferą działalności klubu jest obozownictwo. Obozy żeglarskie, narciarskie, rowerowe czy spływy kajakowe organizowane corocznie dla studentów i pracowników uczelni cieszyły się zawsze ogromną popularnością.

Działalność sekcji sportowych KU AZS PB w okresie 34-lecia jego istnienia

*Sekcja piłki ręcznej istnieje w Klubie Uczelnianym od początku jego działalności. Założycielem i pierwszym trenerem był mgr  Zbigniew Wolny, który położył olbrzymie zasługi dla rozwoju tej dyscypliny w naszym regionie. Pierwszy znaczący sukces odnieśli piłkarze ręcznie na Mistrzostwach Polski WSI w roku1967 zajmując 4 miejsce. W tym że roku zespół zdobył Puchar Okręgowego Związki Piłki Ręcznej. W następnych mistrzostwach Polski typów uczelni w roku 1969 zespół wywalczył 3 miejsce, a w roku 1971 w  Mistrzostwach rozgrywanych w Białymstoku reprezentanci WSI Białystok odniósł zdecydowane zwycięstwo zdobywając tytuł Mistrza Polski WSI. Wielu studentów WSI a następnie Politechniki reprezentowało barwy AZS Białystok uczestnicząc w rozgrywkach II  ligi, a takie nazwiska jak: J. Roszko, Z. Szpaczko, J. Szoka, A.  Jarocki, W. Skaskiewicz, J. Gajewski, M. Andruszkiewicz, Z.  Wasilczuk pozostaną na długo w historii naszego klubu. Od roku 1972 opiekę nad sekcją przejął młody absolwent wrocławskiej AWF, piłkarz ręczny - mgr Wincenty Drzewiński. Od roku 1974 rozpoczął się zwycięski marsz piłkarzy ręcznych, aż do tytułu Mistrza Polski Politechnik zdobytego w 1977 roku w Poznaniu i 2 miejsca w  Mistrzostwach Mistrzów w Białymstoku. W latach 1978-79 zespół uczestniczył w rozgrywkach A- klasy zajmując zdecydowanie 1  miejsce. Od roku 1981 pracę z sekcją przejmuje mgr Stanisław Fiłończuk. Zespół nadal uczestniczył w rozgrywkach A- klasy i  w  latach 1983/84 oraz 1984/85 zajął 1 miejsce, zaś Piotr Kuklik w  sezonie 84/85 został najlepszym strzelcem rozgrywek. Trzy lata później ponownie tytuł najlepszego strzelce w rozgrywkach A-klasy zdobył Krzysztof Korol. W 1989 r. w eliminacjach Mistrzostw Polski Politechnik w Piłce Ręcznej tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Tomek Murawski, a K. Korol został ponownie najlepszym strzelcem. Drużyna piłki ręcznej od początku swego istnienia zajmuje pierwsze miejsce w rozgrywkach ligi międzyuczelnianej. W sezonie 1992/93 w Mistrzostwach Województwa Białostockiego Seniorów w Piłce Ręcznej zespół Politechniki zajął V miejsce, zaś najlepszym zawodnikiem naszego zespołu był Adam Szejnowski.

*Sekcja piłki siatkowej mężczyzn. Już pierwsze starty siatkarzy w Mistrzostwach Polski WSI przyniosły duże sukcesy. Zespół WSI wywalczył tytuł MISTRZA POLSKI w roku 1967 - trenerem był mgr Zbigniew Wolny, a w roku 1969 - zespół prowadzony przez dr  Z.  Bujnowskiego zajął II miejsce. Kolejno, pracę z sekcją siatkówki mężczyzn prowadzili: mgr Zbigniew Orzeszko, mgr Józef Fiedorowicz i mgr Józef Parfieniuk, a od roku 1976 pracę z sekcją przejął mgr Andrzej Nikoniuk Od 1975 r. zespół uczestniczył w  rozgrywkach A-klasy, zajmując w 1975 r. - III miejsce, a w 1979 r. - I miejsce i możliwość awansu do ligi "M". W 1979 r. w strefowych eliminacjach do MPP w Rzeszowie zespół wywalczył prawo startu w  finale. Ostatecznie uplasował się na IV pozycji, zwyciężając m.in. takie potęgi jak Politechnika Warszawska, Krakowska i inne. Zespół występował wówczas w składzie: M. Korzun, B. Tugi, L. Sasinowski, M. Wiszowaty, W. Sokół, A. Łukasiak, B. Nazarkiewicz, J. Popławski, A. Śliwiński, K. Bargłowski i M. Filipczuk. Od 1981 roku zespół przeszedł pod opiekę mgr Stanisława Piątkowskiego. W 1983 r. w  finale MPP w Kielcach zespół wywalczył VI miejsce. Najlepszymi zawodnikami zespołu byli: M. Korzun, A. Śliwiński, T. Strzelczyk, A.  Świętochowski i J. Popławski. W sezonie 1984/85 zespół AZS już po raz drugi uczestniczył w rozgrywkach klasy "M". W lidze startowały cztery zespoły: Metalowiec I, Metalowiec II, Wigry i AZS. Zespół AZS, oparty głównie na studentach Politechniki Białostockiej, prowadzony był wówczas przez mgr Stanisława Piątkowskiego. Po dwóch rundach i rozegraniu 16 spotkań zespół zajął II miejsce, premiowane udziałem w turnieju barażowym o  wejście do II ligi. Turniej taki odbył się w Warszawie, gdzie zespół nasz, w gronie sześciu startujących, zajął V miejsce. W sezonie 1993/94 w Turnieju o Puchar Prezydenta Białegostoku zajęliśmy I  miejsce, zaś w Białostockiej Lidze Siatkówki - II miejsce. W rozgrywkach strefowych Pucharu Polski zespół nasz wywalczył również II pozycję. Obecnie uczestniczy w Lidze Międzyuczelnianej, gdzie od kilku lat zajmuje czołową pozycję oraz w Lidze Miejskiej.

*Sekcja piłki koszykowej . Sekcja koszykówki mężczyzn była jedną z pierwszych sekcji w Klubie Uczelnianym. Prowadzona początkowo przez mgr Franciszka Kubiciela, w Mistrzostwach Polski w 1967 r. wywalczyła IV miejsce, a w 1971 r. - VI miejsce. Następne lata nie przyniosły aż tak znaczących sukcesów. Walka w  gronie politechnik, będących niejednokrotnie zespołami liczącymi się w ligach państwowych, wypadała dla nas niekorzystnie. W  1975  r. - PB zajęła XII miejsce, w 1977 r. - nie awansowaliśmy do finału MTU. Wyróżnił się jedynie nasz reprezentacyjny koszykarz - Janusz Fałek, zajmując IV miejsce na liście najlepszych strzelców eliminacji. Wyróżniającymi się zawodnikami w tym okresie byli M.  Banasiak, J. Fałek, S. Kuryłowicz i A. Olszewski. Od 1976 r. zespół pod kierownictwem mgr Sławomira Szczerbińskiego uczestniczył w Lidze Okręgowej ze zmiennym szczęściem. W roku 1979/80 zajął najwyższe V miejsce, a zespół stanowili wówczas: Z.  Strupiński, J. Cieślewicz, A. Babul, A. Chałudzyński, A. Poraszko. W 1977 r. w Mistrzostwach Białegostoku zespół wywalczył II  miejsce. W sezonie 1982/83 w Mistrzostwach Polski Politechnik zajęliśmy VII miejsce. Od 1987 r. zespół brał udział w rozgrywkach Ligi Okręgowej, zajmując czołowe miejsca. W rozgrywkach Ligi Międzyuczelnianej zajmował przeważnie II miejsce. W 1989 r. w  półfinałach Akademickich Mistrzostwach Polski Politechnik zajęliśmy 4 miejsce. Czołowymi zawodnikami sekcji byli wówczas: A. Broniewicz, M.  Broniewicz, A. Ambrożko, K. Ziuzia, A. Muszyński, C. Matys i W. Sokólski. Od 1990 r. zespół uczestniczy również w  rozgrywkach Ligi Nauczycielskiej. W 1992 r. zapoczątkowano corocznie organizowane Turnieje Piłki Koszykowej Mężczyzn I-go roku oraz Mistrzostwa Politechniki o Puchar Rektora.

*Sekcja piłki nożnej . W 1974 r. sekcję tę założył mgr Wojciech Łuczyński. W 1977r. na zawodach strefowych w Poznaniu zespół zajął IV miejsce, a w 1978 r. w Białymstoku - miejsce III, pokonując Politechnikę Łódzką i Śląską. W następnym roku, również w  Białymstoku, odbył się finał "B" z udziałem zespołów Kielc, Poznania, Krakowa, Gdańska, Lublina, Łodzi i Gliwic. W tej doborowej stawce zespół nasz wywalczył doskonałe II miejsce za Politechniką Łódzką. W 1981 r. w eliminacjach we Wrocławiu uczelnia nasza zajmuje II miejsce, a miesiąc później w finałach - V  miejsce. Indywidualnie tytuł najlepszego bramkarza turnieju zdobywa Marek Krasowski. W sezonie 1982/83 na Mistrzostwach Polski Politechnik zajęliśmy odległe X miejsce. Od 1991 r. opiekę nad sekcją przejął mgr Janusz Barabasz i już w tym samym roku zdobył wraz z drużyną II miejsce w Turnieju Lig Międzyuczelnia- nych, a Wojciech Gil został najlepszym strzelcem. W sezonie 1992/93 drużyna brała udział w rozgrywkach o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku. Jesienią zajęła II miejsce w rozgrywkach II ligi i awansowała do I ligi. W rozgrywkach halowych - zimą, zajęła III miejsce w II lidze. V miejsce W Mistrzostwach Polski Politechnik w roku 1995 druzyna PB trenowana przez mgra Henryka Dunaja zajęła V miejsce.

*Sekcja pływacka . Sekcja istnieje od 1974 r. W mieście pozbawionym tradycji pływackich, w mieście, które pierwszy kryty basen otrzymało najpóźniej ze wszystkich miast wojewódzkich, trudno jest liczyć na sukcesy pływaków studentów. Początkowo pracę z sekcją prowadził mgr Mikołaj Tarasiewicz, a od roku 1977 mgr Halina Stepańczuk. Sekcja nie odnosi sukcesów na MTU, akcentując jedynie swoją obecność. W roku 1979 na Mistrzostwach Polski Politechnik Mirosław Matusik zajął 9 miejsce w wyścigu na 100 m st. motylkowym, drużynowo zaś 9 miejsce w punktacji ogólnej kobiet i 11 miejsce w punktacji ogólnej mężczyzn. W roku 1983 na MPP w Gdańsku Wojciech Żmiejko zdobył pierwszy medal dla barw Politechniki, zajmując III miejsce w wyścigu na 100 m stylem motylkowym; ponadto wywalczył 4 miejsce na 200 m stylem zmiennym. Sztafeta kobiet zajęła 6 miejsce, a mężczyzn 7 miejsce. Drużynowo zajęliśmy 11 miejsce. W Mistrzostwach Polski Politechnik w Pływaniu, które odbyły się w 1997 r III miejsce na 100 m. stylem grzebietowym zajęła Agnieszka Pankiewicz oraz III miejsce w sztafecie 4 x 100 m. stylem zmiennym zajęła sztafeta kobiet. Trenerem sekcji w tym okresie był mgr stanisław Piatkowski.

*Sekcja lekkiej atletyki. Sekcja prowadzona początkowo przez trenerów mgr Jana Stawińskiego i Zbigniewa Dondziłło, już po dwuletniej pracy zdobyła 1 miejsce w Mistrzostwach Polski WSI, zarówno w kategorii mężczyzn jak i kobiet. Na następnych mistrzostwach w roku 1971 swój prymat podtrzymały lekkoatletki, natomiast zespół męski uplasował się na 2 pozycji. Twórcami tamtych sukcesów byli miedzy innymi: D. Łukasińska, E.  Szabłowska. H. Samosiuk, E. Strzałkowska, E. Merska, J.  Raczkowski, T. Jasiński, A. Mikulski, J. Grzegorczyk, B. Chmielewski, R. Pater, J. Hauschild, A. Karkoszka. Sekcja od 1975 r. do chwili obecnej prowadzona przez mgr Andrzeja Kuklińskiego, wspomaganego okresowo przez mgr S. Szczerbińskiego i  mgr  H.  Dunaja dostarczyła klubowi największą ilość zwycięstw i  medali zdobytych na Mistrzostwach Polski Politechnik, z których najważniejszymi są między innymi: 1977 r. - srebrny medal T.  Dobrenko w skoku w dal wynikiem 7.16m, 1981 r. - złoty medal Marka Leśniewskiego w skoku wzwyż, 1983 r. - srebrny medal B.  Kozłowskiej w biegu na 800 m. Kolejne uczestnictwa naszych reprezentantów w Mistrzostwach Polski Politechnik w LA nie przynoszą znaczących sukcesów. Przełomem był rok 1993. Na Akademickich Mistrzostwach Polski w LA w Łodzi nasi reprezentanci zdobyli 14 medali 96 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe). Czołowymi zawodnikami sekcji byli: A. Jurski, M.  Sadłowski, P.Łodziński, A. Nieścier, M. Zagroba, A. Grygielko, J.  Korycki, R. Głębocki. Drużynowo mężczyźni zajęli IV, a kobiety -VI miejsce w silnej stawce dwunastu Politechnik. W 1994 r. na Polsko-Białoruskich Akademickich Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce nasz reprezentant Krzysztof Konopko zdobył srebrny medal w biegu na 400m i  brązowy w biegu na 200 m. Drużynowo zajęliśmy 14 miejsce na 49 startujących zespołów. Akademickie Mistrzostwa Polski 95' odbyły się w Białymstoku. W mistrzostwach tych I miejsca zajęli: Agnieszka Butkiewicz w biegu na 400 m. i Artur Jurski, w skoku w dal, II miejsca przypadły Dariuszowi Golonko w skoku wzwyż, Krzysztofowi Konopko w biegach na 200 m i 400 m. oraz Ewelinie Dudziak w bieg na 800 m.; III miejsce zajął Artur Jurski - bieg na 200 m. Na kolejnych Mistrzostwa Polski Politechnik w lekkiej atletyce, które odbyły się w 1997 r I miejsca zdobyli: Krzysztof Konopko - bieg na 400 m, Dariusz Golonko - skok wzwyż, Agnieszka Butkiewicz -bieg na 400 m. Z kolei II miejsca przypadły Krzysztofowi Konopko w biegu na 200 m. i Urszuli Kalinowskiej w biegu na 800 m.

*Sekcja tenisa stołowego. Sekcja tenisa stołowego klubu AZS PB szerszą działalność rozpoczęła w roku 1974, chociaż istniała od chwili powołania klubu w WSI. Początkowo studenci uczestniczyli jedynie w rozgrywkach międzyuczelnianych, a następnie w A- klasie zajmując czołowe miejsca. Jednym z najlepszych naszych reprezentantów w tej dyscyplinie był Krzysztof Rusiłowicz, który w  latach 1977/81 był czołowym zawodnikiem okręgu białostockiego. Największym sukcesem AZS PB było zdobycie brązowego medalu przez zespół męski w Mistrzostwach Polski Politechnik w 1978 r. oraz brązowego medalu w grze pojedynczej przez Katarzynę Rytter. W 1977 r. drużyna zajęła I miejsce w  B-klasie, awansując do ligi okręgowej i w sezonie 1977/78 zajęła IV miejsce. Sekcja początkowo prowadzona była przez mgr  F.  Kubiciela, następnie przez mgr W. Króla, a od 1976 r. przez mgr Witolda Głuszuka. Kolejnym opiekunem w 1991 r. został mgr  Wojciech Łuczyński. Zespół bierze udział w rozgrywkach Ligi Miejskiej TKKF Hetman, w których w sezonie 1992/93 zajął V miejsce na 12 startujących oraz w Lidze Miejskiej organizowanej przez TKKF Genticus.

*Sekcja tenisa ziemnego. Zawodnicy sekcji od początku jej istnienia zajmowali zdecydowanie pierwsze miejsce w rozgrywkach międzyuczelnianych. W 1980 r. w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych nasi studenci zajęli wysokie IX miejsce w gronie startujących 24 uczelni, zaś w 1984 r. - miejsce XVI. W  Akademickich Mistrzostwach Białegostoku w Tenisie Ziemnym, które odbyły się w 1987 r. czołowe miejsca zajęli członkowie naszej sekcji: G. Lenczewski, P. Kuklik, K. Sienkiewicz oraz trener mgr  Witold Głuszuk. W 1991 r. na Indywidualnych Mistrzostwach Szkół Wyższych w Tenisie Ziemnym w 1991 r., na 34 uczestników, Andrzej Jeleniewski zajął 6 miejsce, a Dariusz Siemieniako - 19 miejsce. Mgr W. Głuszuk w turnieju oldbojów odbywającego się w  ramach analogicznych mistrzostw zdobył 2 miejsce. W Lidze Międzyuczelnianej tenisiści Poltechniki zajmują nieprzerwanie I  miejsca.

*Sekcja narciarstwa alpejskiego. Narciarstwo było w programie obozów zimowych od początku istnienia SWFiS oraz KU AZS. Dzięki dużemu zainteresowaniu tą dyscypliną sportu mgr  F.  Kubiciela, a następnie mgr W. Łuczyńskiego powołano sekcję narciarską. W roku 1975 odnotowano pierwszy start ośmioosobowej reprezentacji w Mistrzostwach Polski Politechnik. W1978 r. w Szczyrku reprezentacja zajęła wśród mężczyzn X, a  wśród kobiet VIII miejsce. Do czołowych narciarzy tego okresu należeli M. Błachuszewska, L. Kraskiewicz, A.  Urbanowicz i R.  Rość. W 1980 r. zorganizowano pierwsze Mistrzostwa Politechniki Białostockiej w Gołdapi, gdzie zwycięstwo odnieśli: wśród kobiet - B.  Jabłońska, wśród mężczyzn - H.  Piotrowski. Od 1984 r. opiekunem sekcji został mgr Henryk Dunaj.

*Sekcja piłki siatkowej kobiet. Sekcja istnieje od 1977 r. Prowadzona początkowo przez mgr A.  Nikoniuka, od 1979 r. przeszła pod opiekę mgr H.  Dunaja, a od 1985 r. - mgr  St.  Pieśniaka. W 1980 r. sekcja zdobyła mistrzostwo Ligi Międzyuczelnianej. W roku 1983 zespół uczestniczył w eliminacjach do Mistrzostw Polski Politechnik w Lublinie, gdzie zajął V miejsce pozbawione awansu do grupy finałowej. Największą indywidualnością i najlepszą zawodniczką zespołu w latach 1983-85 była Katarzyna Puchalska. Ponadto na wyróżnienie zasługiwały: Dorota Dąbrowska, Bożena Aniśko, Mariola Pajewska, Grażyna Woźniak, Joanna Tuz i Wiesława Potocka.

*Sekcja kulturystyczna. Sekcja ta została założona przez mgra Romualda Łukowskiego w 1998 r. Już w pierwszym roku swojej działalności mogła poszczycić się znacznymi sukcesami. Na Mistrzostwa Polski Politechnik w trójboju siłowym jej reprezentanci zdobyli 3 medale: I miejsce w kategorii do 75 kg zajął Zbigniew Krawczyk, II miejsce w kategorii do 90 kg – Paweł Sochański a III miejsce w kategorii do 67,5 kg – Bogdan Pietrzykowski.

*Sekcja kolarstwa górskiego. Sekcja istnieje od 1997 r. Prowadzona jest prze kol. Wojciecha Kruszyńskiego. Sekcja czynnie uczestniczy w imprezach sportowych na arenie miejskiej i krajowej, np. Grand Prix MTB, wyścigi szosowe odnosząc w nich duże sukcesy.

 

Opracował: Mirosław Broniewicz