Grupy

Podział na grupy:

Grupa A:
1. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
3. Politechnika Łódzka

Grupa B:
1. Uniwersytet Łódzki
2. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
3. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Grupa C:
1. Politechnika Białostocka
2. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
3. Politechnika Warszawska

Grupa D:
1. Uniwersytet Warszawski
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
4. Uniwersytet w Białymstoku