Eliminacje Środowiskowe w Streetbaskecie

ELIMINACJE ŚRODOWISKOWE DO AKADEMICKICH MISTROSTW POLSKI W STREETBASKECIE   BIAŁYSTOK 2006 R.
 
12 maja w hali Politechniki Białostockiej odbyły się Eliminacje Środowiskowe do Akademickich Mistrzostw Polski w Streetbaskecie, które otworzył Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Białostockiej mgr Henryk Dunaj.
W zawodach udział wzięły następujące zespoły:
KOBIETY
1. Politechnika Białostocka I                                                      - PB I
2. Politechnika Białostocka II                                                     - PB II
3. Uniwersytet w Białymstoku                                                    - UwB
4. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania I                               - WSFiZ I
5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania II                              - WSFiZ II
6. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki I          - WSWFiT I
7. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki II         - WSWFiT II
8. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki III        - WSWFiT III
MĘŻCZYŹNI
1. Politechnika Białostocka I                                                       - PB I
2. Politechnika Białostocka II                                                       - PB II
3. Uniwersytet w Białymstoku I                                                   - UwB I
4. Uniwersytet w Białymstoku II                                                  - UwB II
5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania I                                - WSFiZ I
6. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania II                               - WSFiZ II
7. Wyższa Szkoła Ekonomiczna I                                                - WSE I
8. Wyższa Szkoła Ekonomiczna II                                               - WSE II
9. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej I                              - WSAP I
10. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej II                          - WSAP II
11. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki I        - WSWFiT I
12. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki II       - WSWFiT II
13. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki III      - WSWFiT III
14. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki IV      - WSWFiT IV
 
GRUPY ELIMINACYJNE:        
                                               MĘŻCZYŹNI
    GRUPA A                                                         GRUPA B
1. WSWFiT I                                                    1. WSWFiT II
2. WSAP I                                                         2. WSE II
3. UwB II                                                          3. WSFiZ II
4. WSWFiT III                                                  4. PB I                                                    
 
GRUPA C                                                        GRUPA D
1. WSE I                                                            1. WSFiZ I
2. WSWFiT IV                                                  2. PB II
3. UwB I                                                            3. WSAP II
                                       KOBIETY                                                                                                                          GRUPA E                                                    GRUPA F
1. WSWFiT I                                                   1. WSWFiT II
2. PB I                                                              2. PB II
3. WSFiZ II                                                      3. WSWFiT III
4. UwB                                                              4. WSFiZ I

 

WYNIKI ZAWODÓW
 

Godz
KOSZ I
KOSZ II
Godz
KOSZ III
KOSZ IV
16 30
WSWFiT I – WSWFiT III
15:5
WSWFiT II –
 WSE II
8:9
16 30
PB I – WSFiZ II
15:3
WSWFiT II –
WSWFiT III
11:6
16 45
WSAP I –
UwB II
2:10
PB II – WSAP II
6:10
16 45
WSWFiT I-UwB
15:4
PB II - WSFiZ I
10:15
17 00
WSWFiT IV-
UwB I
7:12
PB I – WSE II
5:8
17 00
WSWFiT I –
WSFiZ II
15:4
WSWFiT II –
WSFiZ I
13:5
1715
WSWFiT I –
UwB II
10:7
WSWFiT II –
WSFiZ II
9:13
17 15
UwB – PB I
10:12
WSWFiT III –
PB II
9:7
17 30
WSWFiT III –
WSAP I
15:11
WSFiZ II – PB I
9:8
17 30
WSFiZ II – UwB
8:9
WSWFiT III –
WSFiZ I
8:9
17 45
WSE I – WSWFiT IV
11:8
WSFiZ I – PB II
12:11
17 45
WSWFiT I –
PB I
15:3
WSWFiT II –
PB II
15:4
18 00
UwB II –
WSWFiT III
9:10
WSWFiT II – PB I
11:4
18 00
M   WSWFiT I –
    WSAP I
15:10
    WSE II –
WSFiZ II
11:9
18 15
WSE I – UwB I
13:11
WSFiZ I –
WSAP II
11:10
18 15
M    A4 – B4
WSAP I-PB I
10:15
 
19 00
A1 – D2
WSWFiT - WSAPII 8 : 9
 
C2 – B1
UwB I - WSE II 10 : 14
19 00
E1 – F2
WSWFiT I-WSFiZ I 11:5
 
E2 – F1
PB I – WSWFiT II 6 : 9
19 15
C1 – B2
WSE I – WSFiZ II 9 : 15
A2 – D1
WSWFiT III – WSFiZ I
    10 : 5
19 15
E3 – F4
UwB – PB II 9 : 7
E4 – F3
WSFiZ II – WSWFiT III
    5 : 7
19 30
A3 – B3
UwB II – WSWFiT II
 0 : 10 VO
C3 – D3
WSWFiT IV – PB II 6 : 8
19 30
PE3-F4 - PE4-F3
PB II – WSFiZ II 15 : 6
ZE3-F4 – ZE4-F3
UwB – WSWFiT III 11 : 5
19 45
PA1-D2 – PC2-B1
WSAP II – UwB I 
       15 : 12
PC1-B2 –PA2-D1
WSE I – WSFiZ I 11 : 12
1945
ZE1F2 - ZE2-F1
WSWFiT I – WSWFiT II
      11 : 10
PE1-F2 – PE2-F1
WSFiZ I – PB I 7 : 9
20 00
ZA1-D2 – ZC2-B1
WSWFiT I – WSE II
        12 : 11
ZC1-B2 –ZA2-D1
WSFiZ II – WSWFiT III
        13 : 10
20 00
M PA3-B3 – PC3-D3
UwB II – WSWFiT IV
     0 : 10    VO
M ZA3-B3 – ZC3-D3
WSWFiT II – PB II 15 : 7
20 15
PPA1-D2-PC2-B1 –
PPC1-B2-PA2-D1
UwB I – WSE I 12 : 15
ZPA1-D2-PC2-B1 -
ZPC1-B2 – PA2D1
WSAP II – WSFiZ I   12 : 10
20 15
M PZA1-D2-ZC2-B1 – PZC1-B2 – ZA2 – D1
WSE II – WSWFiT III
     13 : 11
M   ZZA1-D2-ZC2-B1 –
ZZC1-B2-ZA2-D1
WSWFiT I – WSFiZ II
     15 : 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   KLASYFIKACJA KOŃCOWA
 
KOBIETY
 
 1. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki I
 2. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki II
 3. Politechnika Białostocka I
 4. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania I
 5. Uniwersytet w Białymstoku
 6. Politechnika Białostocka II
 7. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania II
Pk. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki III
 
 
MĘŻCZYŹNI
 
 1. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki I
 2. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania II
 3. Wyższa Szkoła Ekonomiczna II
 4. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki III
 5. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej II
 6. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania I
 7. Wyższa Szkoła Ekonomiczna I
 8. Uniwersytet w Białymstoku I
 9. Politechnika Białostocka II
 10. Uniwersytet w Białymstoku II
 11. Politechnika Białostocka I
 12. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej I
Pk. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki II
Pk. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki IV